Göteborgs

Spelmansförbund

Kalender

Datum

Tid

Aktivitet

Var

25 mars

18.00

Styrelsemöte

Gräfsnäsgårdens annex

20 april

13.00

Spelträff

Skredsvik

4 maj

11 -11.30

Medborgarskolans scen

Jaguar

5maj

12-14.30

GSF spelar Folkmusik

Gräfsnäsgårdens annex

13 maj

18.00

Styrelsemöte

Gräfsnäsgårdens annex

17 maj

13 el. 14

Spelning

Vasahemmet

25 maj


Spelmansstämma

Slottsskogen

3 juni

19.00

Avslutning

Gräfsnäsgårdens annex

6 juni

?

Nationaldagen

Slottsskogen

7 sept

?

Medborgarskolans vernisage "suicid zero"

Kungssten

8 sept

?

Kulturarvsdagen

Slottsskogen