Göteborgs

Spelmansförbund

Om oss

  • Vi spelar fiol, nyckelharpa, durspel, kontrabas, flöjt, klarinett och andra folkliga instrument
  • Vi har spelövning varje måndag kl. 19.00 - 21.15 i Gräfsnäsgårdens annex i Slottsskogen
  • Vi ger våra medlemmar löpande information jämte aktuellt notmaterial för repertoaren
  • Vi medverkar vid danskvällar, folkdansuppvisningar, fester, kyrkliga förrättningar och andra evenemang.
    Vill du att vi ska spela för dig, kontakta oss.
  • Vi anordnar spelmansträffar, stämmor, danskvällar, uppträdanden och kurser och mycket annat i egen regi eller tillsammans med andra
  • Vi samarbetar med svenska Folkdansringen i Göteborg, andra folkmusik- och folkdansföreningar samt Medborgarskolan.